2011 10 20, ketvirtadienis, 17 val.

Paskaita „Franzas Kafka meninio modernizmo kontekste“
Referentė prof. Gertrude Cepl-Kaufmann (Diuseldorfo Heinricho Heinės universitetas, Vokietija)
Vokiečių k. su vertimu į lietuvių k.

  Vieta: VDU menų galerija „101“, Laisvės al. 53, Kaunas 
 

Spalio 20 d. (ketvirtadienį) 17 val. VDU menų galerijoje „101“ (Laisvės al. 53) profesorė iš Vokietijos Gertrude Cepl-Kaufmann skaitys paskaitą „Franzas Kafka meninio modernizmo kontekste“.

 

Savo paskaitoje Diuseldorfo Heinricho Heinės universiteto profesorė G. Cepl-Kaufmann, pabrėždama F. Kafkos tekstų savitumą, apžvelgs jo kūryboje atsispindinčias bendrąsias modernizmo tendencijas ir tarpdisciplininiu požiūriu panagrinės šio rašytojo vietą ano meto meninių ieškojimuose. Literatūros istorijoje F. Kafka pristatomas kaip iškilus Prahos literatūros, kurtos vokiečių kalba, atstovas, tačiau XX a. pradžioje Praha buvo tik viena iš modernizmo tvirtovių, o joje kurta literatūra – tik viena modernizmo literatūros praktikų. Prof. G. Cepl-Kaufmann teigimu, norint tinkamai įvertinti F. Kafkos kūrybos reikšmę, reikia plačiau aprėpti bendrą to meto kultūros horizontą. Paskaita vyks vokiečių kalba su vertimu į lietuvių kalbą.