POSTKAFKA

kafkA4

 

2011 lapkričio 24 - 26 d. Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedroje (Vytauto pr. 71, Kaunas).

 

 

           Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedros studentai spalio mėnesį kūrė performansus, instaliacijas ir animaciją pagal literatūros genijaus Franzo Kafkos kūrinius. Šiais metais pirmą kartą universitete buvo dėstoma performansų, instaliacijų ir kompiuterinės animacijos disciplinos. Pagrindinis tikslas buvo susietas su netradicinių meno formų paieškomis ir plėtotėmis; tikslas - atverti naujus, neregimuosius, simbolinius F. Kafkos teksto klodus. Studentų animacijos kūrybiniam procesui vadovavo doc. dr. Rimantas Plungė, o instaliacijų ir performansų kūrybai - lekt. Remigijus Venckus.

 

        Visa kūrinių ekspozicija žymima pavadinimu POSTKAFKA. Šiuo atveju išreiškiamas arba akcentuojamas teksto virsmas nauja forma. Tekstas skaitomas remiantis ne įprastu ir jo strategijai nebūdingu metodu (skaitomas per instaliaciją, performansą ir eksperimentinę animaciją). Renginys POSTKAFKA siekia formuoti ir plėsti naujas kūrinio vartojimo galimybes bei patirti kitokį, netikėtą vartojimo malonumą. POSTKAFKA tęsia ne seniai Vytauto Didžiojo universitete pasibaigusį tarptautinį KAFKART renginį. POSTKAFKA žymi ne tradicines, eksponavimui neskirtas erdves (kūriniai pristatomi Šiuolaikinių menų katedros rūsiuose, fotostudijoje, koridoriuose bei auditorijose).

 

..............................................................................................................

 

 

 

PROGRAMA

..............................................................................................................

 

 

2011 11 24 (ketvirtadienis), 17:00 -20:00

 

 

II ir III kurso studentai

KAFKA ANIMACIJA (animaciniai filmai F. Kafkos kūrybos motyvais), 2011 m.

 

Lina Pranaitytė, Raminta Garbuzaitė

CIKLOTIMIJA (instaliacija, performansas), 2011 m.

Kūrinys paremtas Franzo Kafkos kūriniais Sprendimai ir Langas į gatvę.  Interpretacijos junginyje akcentuojama turinio išraiška per formą. Žmogus jaučiasi įstrigęs apgailėtinoje būsenoje – vienatvėje, kuri skatina baimės jausmo atsiradimą. Stebėtojui yra siūlomi keli pasirinkimai: bandyti ištrūkti iš šios būsenos arba su ja susitaikyti. Išsivadavimas atskleidžiamas atliekant beprasmius veiksmus videoperformanso kūrinyje (vaikščiojimas aplink stalą, šokinėjimas, bėgiojimas...). Visi veiksmai atliekami mechaniškai ir yra nuolatos kartojami. Fiziniu veiksmu siekiama išvengti tiesioginio jausmų vaizdavimo, bandoma atskleisti jausminę beprasmybę. Videoperformanso įrašai projektuojami languose. Instaliacijoje langai simbolizuoja stebėjimą. Kūrinio įrengimo erdvėje nėra langų. Dirbtinai sukurta aplinka ir situacija kviečia žiūrovą susitikti su vienatve, galbūt savo?

Garse taip pat ryškus kartojimo principas. Garso kompoziciją sudaro programomis transformuoti balsai, aplinkos garsai. Žmonių balsai, tai aliuzija į vienišo žmogaus sujauktas mintis, jo jausminį ir psichologinį būvį. Aplinkos garsai kuria konfrontacijos įspūdį tarp įsivaizduojamo ir esamo vaizdo  (girdėdamas kasdienės aplinkos garsus tikiesi matyti įprastą vaizdą pro langą, tačiau čia rodomi videoperformansai).  

Pavadinime vartojamas žodis ciklotimija reiškia psichikos sutrikimą, kai žmogus išgyvena ciklais pasikartojančias ir svyruojančias nuotaikas, būsenas – maniją ir depresiją.

 

Birutė Žiogaitė, Eglė Baltrušaitytė

ANAPUS (instaliacija, performansas), 2011 m.

Kūrinį sudaro dviejų F. Kafkos tekstų junginys. Pirmasis apsakymas - Apie alegorijas. Pasak rašytojo teksto – išminčių žodžiai yra tik alegorijos, kurių neįmanoma pritaikyti kasdieniame gyvenime. Nors visos alegorijos tenori pasakyti, jog nepasiekiama yra nepasiekiama, tačiau instaliacija perskirdama ir kartu sujungdama ekspozicijos erdvę šias mintis kvestionuoja vizualiai. Anapus yra čia... Visa ko siekiame nuo mūsų tėra nutolę tik per vieną mintį arba apsisprendimą.        

Antrasis apsakymas - Komentaras (Liaukis). Tekste aprašomas rytinis personažo blaškymasis po gatves ir iš policininko sulaukiamas absurdiškas atsakymas - liaukis! Policininkas turėtų žinoti... Policininku įmanoma pasitikėti... Akcentuojama nerimastinga žmogaus būsena, nepasitikėjimas savimi, pasitikėjimas kitu - visažiniu policininku....

Garsas formuojamas iš vieno apsakymų skaitymo skaitomo vienu metu. Akcentuojamas mechaniškas garso ritmas. Ritmas persidengia žodžių sutapimo dėka. Kūrinio vartotojas patiria garsinį disonansą.

 

Mantas Ivanauskas

BE PAVADINIMO (interaktyvi instaliacija), 2011 m.

Kūrinys sukurtas remiantis F. Kafkos tekstu Miškas. Instaliaciją sudaro videoprojekcija (kuri bus projektuojama mažoje erdvėje) ir interaktyvus kelmas (į kuri įtaisytas sensorius leidžiantis paleisti kitą video, kai ant kelmo atsisėda žiūrovas). Kol žiūrovas nesėdi, ekrane projektuojamas miško vaizdas ir fone bus girdimi miško garsai. Tikrasis kūrinys bus regimas tik tuo metu, kai žiūrovas ryšis atsisėsti ant kelmo. Filme atsispindi visuomeniniai santykiai, nusistatymai ir kitos sociokultūrinės nuotaikos.

..............................................................................................................

 

 

2011 11 25 (penktadienis), 17:00 -20:00

 

Vaida Virbickaitė (asistentai Nikita Terentjev ir Gabrielė Karnilaitė)

DIDELIS TRIUKŠMAS (instaliacija), 2011 m.

Instaliacija sukurta siekiant per garsą stimuliuoti pojūčius. Kūrinį paskatino F. Kafkos kūrinys Didelis triuksmas. Menininkas turėjo sunkią vaikystę susijusią su santykiu tarp jo ir jo tėvo. Tėvas menininkui visada buvo autoritetas, kuris sulaukdavo ne tik pagarbos, bet ir protesto. Mano instaliacija susijusi su erdve, kurioje atsidūręs žiūrovas pasijustų ne patogiai ir iš karto iš šios erdvės norėtų išeiti. Kaip ir instaliacija atsiranda iš niekur, lyg kažkoks keistas nepatogumas, taip ir rašytojo kūrinyje Didelis triukšmas, garsas atsiranda iš niekur.

 

Daiva Ambraziejūtė

INDĖNAS (instaliacija), 2011 m.

F. Kafkos novele paremta instaliacija, kurioje teksto šešėliai susilieja su indėnų skleidžiamais garsais (indėnų apeigų ir kovų garsai). Šviesos blyksniai sienas išmargina rašytojo tekstų fragmentais. Tekstinių šešėlių mirgesys formuoja glaudų santykį su piešiniais olose.

 

Paulina Stasiūnaitė, Eglė Jasiukaitytė.

KOMENTARAS (instaliacija), 2011 m.

Baimė, susikaustymas, susvetimėjimas, suakmenėjimas ir galiausiai išnykimas, niekam nė nepastebėjus, kad egzistavai, tavo buvimas vien mažute visumos detale, kuriai išnykus niekas nepasikeis. Sujungus kelis F. Kafkos tekstus:“Tiltą” ir “Komentarą(Liaukis)“, darbo autorių patirtis bei jausminį suvokimą, sukurta būtent tokia interpretacja. Šioje video instaliacijoje kuriama nuotaika atskleidžia santykį tarp veikėjo ir pasaulio, tarp žmogaus ir gyvenimo, tarp žmogaus ir mirties.

 

Ieva Kairevičiūtė, Žygimantas Abromavičius

BUDĖTOJAS (instaliacijos projektas), 2011 m.

Instaliacijosprojektas yra kurtas austrų prozininko F. Kafkos novelei "Naktį" iliustruoti bei perteikti kūrinio idėją vizualiai. Vienas iš šio projekto sumanymų - instaliaciją eksponuoti viešoje erdvėje - Kaune, prie Mykolo Žilinsko  dailės galerijos. „Budėtojas“ sudarytas iš besisukančio gaubto su įvairiausiomis žmonių figūromis bei P. Mazūros skulptūros "Žmogus".  Besisukantis gaublys - Žemės simbolis, jame miegantys žmonės - pasaulio tautos. Vyro skulptūra atitinka F.Kafkos novelės subjektą - budintį žmogų, žmonijos sergėtoją. Kadangi 1986m. sukurta P. Mazūro skulptūra ir šiandien atkreipia žmonių dėmesį  savo didybe, žmogaus kūno grožiu, tai instaliacija net įpratusius prie skulptūros kauniečius skatintų naujai pamąstyti apie mūsų Žemę, žmoniją, apie kiekvieną individą.

 

..............................................................................................................

 

 

2011 11 26 (šeštadienis), 16:00 -18:00

 

Paulius Jonikas

GELEŽINKELIO KELEIVIAI (instaliacija), 2011 m.

“Žiūrint žemiškai suteršta akimi, mes esame atsidūrę ilgame tunelyje, avariją patyrusio traukinio keleivių padėtyje ir  tokioje vietoje, kur pradžios šviesos nebematyti. O galo šviesa tokia menka, kad žvilgsnis jos visą laiką turi ieškoti ir vis pameta, be to, ir dėl pradžios bei pabaigos buvimo nesi tikras. O aplink save, ar nuo juslių sąmyšio, ar dėl jų paaštrėjimo, priklausomai nuo kiekvieno nuotaikos ir sužeidimo, matome jaudinantį ar varginantį kaleidoskopišką mirgėjimą. “Ką man daryti?” ar “Kodėl turėčiau tai daryti?” tokiose vietose neklausiama.”

Ši instaliacija perteikia mano įspūdžius, kuriuos sukelia traukinių keleiviai. Ši rašytojo ištrauka ypatinga tuo, kad katastrofa kuria nuotaiką ir keistą aplinką. Kūrinyje bandau imituoti traukinio avarijos vietą, sukurti atmosferos iliuziją.

 

Ignas Venslavičius

SURIŠTI SU ŽEME (videoperformansas), 2011 m.

Sukurtas pagal F. Kafkos kūrinį Medžiai. Tai filosofinis apmąstymas apie žmogaus būtį. Ką mums reiškia judėjimas ir laisvė, priklausomybė ir šaknų įleidimas? Ar mes, žmonės, galime tapatintis su tvirtais ir nepajudinamais amžinybėje stūksančiais medžiais, kurių vieninteliai gyvybės Dievai - Žemė ir Saulė? Žmonės taip pat turi šaknis, tačiau kur musų vanduo ir Dievas?

 

Kostas Jūras

NIEKŠŲ BENDRIJA (videoinstaliacija), 2011 m.

Instaliacija sukurta pagal F. Kafkos kūrinį Niekšų bendrija.  Rašytojo kūrinyje išreiškiama kritika katalikų bažnyčiai ir jos pasekėjams. Akcentuojama, kad tikintieji aklai pasikliauna bažnyčios valdžia, pamirštami esminiai tikėjimo principai... Instaliacijoje kūrinys interpretuojamas plačiau. Išreiškiama kritika net visuomenėje egzistuojančioms normoms.

 

 

..............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Dalyviai: Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedros studentai.

..............................................................................................................

 

Kūrinių vadovai ir ekspozicijos kuratoriai: lekt. Remigijus Venckus ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ) ir doc. dr. Rimantas Plungė ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ).

Kuratoriams asistavo: Gabrielė Karnilaitė

..............................................................................................................

 

Informacija skelbiama:

www.kafkart.eu www.audiovisualook.mediascena.lt www.vdu.lt

Informaciją parengė: lekt. Remigijus Venckus

Plakato autoriai: Nikita Terentjev ir Gabrielė Karnilaitė

..............................................................................................................

 

Dėkojame: Linai Užukauskaitei (VDU Vokiečių ir prancūzų filologijos katedra)

..............................................................................................................

 

Organizatoriai: projektas KafkART ir VDU Šiuolaikinių menų katedra.

Vieta: VDU Šiuolaikinių menų katedra (Vytauto pr. 71, Kaunas).

..............................................................................................................